Đang online: 13  |   Hôm qua: 1758  |   Lượt truy cập: 1654180
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Tin tức - Nguồn từ Internet
Tin tức - Nguồn từ Internet

Người lao động Hà Nội nhận lương cao nhất 75 triệu đồng

Năm 2015, lương cao nhất mà doanh nghiệp công bố trả cho lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội là 75 triệu đồng, thuộc khối FDI.

Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hà Nội, trong năm 2015 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trả lương cho người lao động cao nhất là 75 triệu đồng, thấp nhất là gần 3,4 triệu đồng. Thu nhập bình quân của người làm việc trong khối này đạt 4,45 triệu đồng.

Tại khu vực doanh nghiệp Nhà nước, khoảng cách tiền lương chênh lệch nhau không lớn. So với doanh nghiệp FDI, người lao động thuộc các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu có mức lương bình quân nhỉnh hơn một chút, đạt 4,5 triệu đồng mỗi tháng, tăng 2,5% so với năm trước. Trong đó, doanh nghiệp trả tiền lương cao nhất 31 triệu đồng, thấp nhất là 3,3 triệu. Lương bình quân lao động làm việc trong khối doanh nghiệp cổ phần, có vốn Nhà nước vẫn dẫn đầu ở cả bốn khối với xấp xỉ 4,8 triệu đồng. Nơi trả lương cao nhất là 31 triệu đồng, thấp nhất 3,35 triệu.

Trong khi đó, khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn Nhà nước có lương cao hơn, với 40 triệu cho mức cao nhất và 3,35 triệu cho mức tiền lương thấp nhất. Lương bình quân năm của lao động trong khối này là 4,35 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Sở Lao động Hà Nội, kinh tế năm nay có nhiều chuyển biến tích cực, giá cả thị trường ổn định, lạm phát thấp, Chính phủ điều chỉnh lương tối thiểu vùng nên bình quân lương của người lao động tăng hơn 2% so với năm ngoái. Năm 2014, khảo sát của Sở Lao động Hà Nội cho thấy mức lương cao nhất đạt 60 triệu đồng, thấp nhất 2,9 triệu cũng thuộc doanh nghiệp khối FDI. 

Phương Hòa

Nguồn: Từ báo VNexpress

nguồ